books to ebooks

the future of reading is digital

Služba EOD byla představena knihovnám po celém světě

Více než 4 000 knihovníků se zúčastnilo v termínu 10. až 15. srpna 2010 Světového knihovnického a informačního kongresu a 76. Generální konference a shromáždění IFLA (Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí) ve švédském Göteborgu.

Prezentace EOD služby v posterové sekci vzbudila velký zájem. Otázky se potýkaly technických podrobností, autorských práv, fondů knihoven, které jsou k EOD síti připojeny i podmínek pro vstup.

Mnoho knihovníků objevilo, že v jejich domovské zemi je také některá z organizací členem sítě, která již zahrnuje 26 knihoven z 12 zemí.

Více informací o kongresu: http://www.ifla.org/ifla76

Kontakt na posterovou prezentaci služby EOD : Õnne Mets (Národní knihovna Estonska), tel. +372 630 7260, Onne.Mets@nlib.ee