Prečo by sa moja knižnica mala zapojiť do siete EoD ?

  • Budete mať možnosť pridať novú službu do svojho portfolia a uspokojiť potreby svojich užívateľov. Všetky vaše knihy vydané v rozmedzí rokov 1500 - 1900 môžu byť k dispozícii ako e-kniha na objednávku prostredníctvom EOD služby.
  • digitalizované knihy budú vašim vlastníctvom a vy ich môžete integrovať do vašej digitálnej knižnice alebo archívu. Takže okrem služby e-kniha, si môžete neustále rozširovať svoje digitálne zbierky.
  • Riziko spojené s realizáciou služby je nízke : služba je dostupná už vo viac ako 40 mestách v 12 európskych krajinách. Budete môcť využívať benefity a nájsť riešenie v rámci EOD siete.
  • sieť EOD slúži ako poradná skupina pre účinné a nákladovo efektívne metódy digitalizácie.
  • sieť EOD vám poskytne letáky, plagáty, letáčiky, návody a iné materiály, ktoré môžete priamo využiť pre vaše potreby.