Miks peaks raamatukogu liituma EOD teenusega?

  • Nii saate pakkuda lugejatele tänapäevast teenust. Kõik teie kogus olevad trükitud raamatud, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, saab teha kättesaadavaks EOD e-raamatuna.
  • Digiteeritud originaalfailid kuuluvad raamatukogule. Loodud e-raamatud saab liita digitaalarhiivi ning täiendada oma e-kogu.
  • Teenuse rakendamist hõlbustavad spetsiaalselt EOD võrgustiku tarvis loodud tellimuste haldussüsteem ODM (Order Data Management) ja töövoogude kirjeldus.
  • EOD võrgustik on koostanud juhendid ja standardid tööprotsessi sujuvaks korraldamiseks.
  • EOD võrgustik varustab teid flaierite, voldikute, plakatite jt. infomaterjalidega, mida saate soovikohaselt kasutada.