Proč by naše knihovna měla spolupracovat v rámci EOD sítě?

  • Získáte příležitost nabídnout svým uživatelům novou a výbornou službu a uspokojit tak jejich potřeby. Všechny knihy z vašeho fondu vydané mezi lety 1500 až 1900 budou k dispozici jako e-knihy na objednávku prostřednictvím služby EOD.
  • Digitalizované knihy patří vám a můžete je přidat do své digitální knihovny nebo repozitáře. Tak můžete mimo poskytování EOD služby postupně rozšiřovat i své digitální sbírky.
  • Rizika vyplývající z implementace služby jsou nízká: službu provozuje již 40 knihoven v 12 evropských zemích. Budete moci sdílet nová řešení a postupy, které se objeví v rámci fungování EOD sítě.
  • EOD síť slouží také jako poradní skupina pro efektivní a cenově dostupné metody digitalizace formou návodů, standardů a doporučení pro pracovní postupy.
  • EOD síť zároveň poskytuje propagační materiály: letáky, prospekty, plakáty, příručky a další materiály, které můžete použít pro vaše potřeby.