books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitetna knjižnica Univerze za medicino na Dunaju

Leta 2004 ustanovljena knjižnica Univerze za medicino na Dunaju je največja medicinska knjižnica v Avstriji, ki hrani več kot 803 000 enot, vključno z več kot 3 500 disertacijami in več kot 14 000 učbeniki.
Največji del gradiva je shranjenega v osrednji knjižnici, v Splošni dunajski bolnišnici. Druge zbirke so v podružničnih knjižnicah za dentalno medicino in zgodovino medicine. Raznolika sodobna raziskovalna literatura, ki je na voljo v knjižnici, obsega poleg vseh važnejših bibliografskih baz podatkov še približno 8 600 tiskanih revij in 2 950 e-časopisov. Knjižnica nudi tudi več kot 12 700 digitalnih medijev, do katerih letno beležijo več kot 600 000 registriranih dostopov.

Med posebnosti knjižnice sodijo zgodovinski fondi, ki segajo v čas "dunajskih medicinskih šol", in jih hranijo v podružnični Knjižnici za zgodovino medicine.