Skip to main content

Saška državna in univerzitetna knjižnica

Image Saxon State and University Library

Kot univerzitetna in državna knjižnica ter koordinacijski center za saške akademske knjižnice, opravlja Saška državna in univerzitetna knjižnica (SLUB) tri pomembne naloge. Knjižnica hrani izjemen izbor sredstev množičnega obveščanja, med drugimi hrani dragocene fotografske arhive ("Deutsche Fotothek") z več kot 2,9 milijona slik, mednarodno priznano glasbeno zbirko in izjemno zbirko zemljevidov. Z letno rastjo več kot 100 000 enot knjižnica ne le podpira raziskovanja in izobraževanja na Tehnični univerzi v Dresdnu, ampak tudi v okviru visoko zmogljivega saškega omrežja akademskih knjižnic oskrbuje celotno državo z informacijami in znanjem. SLUB ima v nemškem sistemu medknjižnične izposoje vodilno mesto. Knjižnica je vključena v številne projekte, financirane s pomočjo drugih partnerjev, in sodeluje s številnimi kulturnimi ustanovami.
Visoko zmogljiv center za digitalizacijo, opremljen z orodji za skeniranje, omogoča izostreno digitalizacijo skoraj vseh vrst medijev .
V okviru pristojnosti mreže, ki trenutno začenja s projektom "nemške digitalne knjižnice", prispeva SLUB svoje znanje tudi na področju proizvodnje in predstavitev digitaliziranih virov v nacionalnem okviru.