Skip to main content

Knjižnica Univerze v Salzburgu

Univerzitetna knjižnica Salzburg je največja znanstvena in javna knjižnica v Salzburgu. Knjižnica je del salzburške Univerze Paris-Lodron, sestavljajo jo osrednja knjižnica, dve fakultetni knjižnici in več strokovnih knjižnic.

Hkrati z Univerzo v Salzburgu je bila leta 1623 ustanovljena tudi  knjižnica, ki deluje v prostorih stare univerze že vse od leta 1658. Leta 1704 je bil sestavljen knjižni katalog, ki ga hranijo še danes, in v katerem so naslovi precejšnjega dela teoloških, filozofskih in pravnih knjig. Po ukinitvi cerkvene kneževine Salzburg so v začetku 19. stoletja h knjižnici priključili del dvorne nadškofove knjižnice, zaradi zaprtja samostanov pa tudi več samostanskih knjižnic. Z ukinitvijo Benediktinske univerze leta 1810 se je razvoj knjižnice ustavil: vse do 20. stoletja je delovala skromno kot licejska in okrajna knjižnica. S ponovno ustanovitvijo Univerze v Salzburgu leta 1962 se je Knjižnica Univerze v Salzburgu začela širiti in razvijati ter postala sodoben informacijski in podporni center.