books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Salzburgu

Univerzitetna knjižnica Salzburg je največja znanstvena in javna knjižnica v Salzburgu. Knjižnica je del salzburške Univerze Paris-Lodron, sestavljajo jo osrednja knjižnica, dve fakultetni knjižnici in več strokovnih knjižnic.

Hkrati z Univerzo v Salzburgu je bila leta 1623 ustanovljena tudi  knjižnica, ki deluje v prostorih stare univerze že vse od leta 1658. Leta 1704 je bil sestavljen knjižni katalog, ki ga hranijo še danes, in v katerem so naslovi precejšnjega dela teoloških, filozofskih in pravnih knjig. Po ukinitvi cerkvene kneževine Salzburg so v začetku 19. stoletja h knjižnici priključili del dvorne nadškofove knjižnice, zaradi zaprtja samostanov pa tudi več samostanskih knjižnic. Z ukinitvijo Benediktinske univerze leta 1810 se je razvoj knjižnice ustavil: vse do 20. stoletja je delovala skromno kot licejska in okrajna knjižnica. S ponovno ustanovitvijo Univerze v Salzburgu leta 1962 se je Knjižnica Univerze v Salzburgu začela širiti in razvijati ter postala sodoben informacijski in podporni center.

Katalogi z EOD gumb

OPAC Salzburg University Library
This catalogue contains more than 2,2 million records from the Salzburg University Library holdings. All the items available for the EOD service are marked with the EOD button and can be ordered directly from the catalogue.
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.

Repositories

Other Catalogues