books to ebooks

the future of reading is digital

Bavarska državna knjižnica

picture of the library

Zakladnica znanja – moderni informacijski center
S približno 9 milijoni enot gradiva in 90.000 rokopisi Bavarska deželna knjižnica predstavlja eno najpomembnejših zbirk v mednarodnem merilu. Je prvorazreden vir informacij, ne le za raziskovalce, pač pa tudi za ljudi iz vsega sveta.

Zgodovina
Knjižnico je leta 1558 ustanovil vojvoda Albreht V. Hitro je zrasla v največjo dvorno knjižnico v Nemčiji. Leta 1803 se je razširila z dvema pomembnima pridobitvama. V München je bila iz Mannheima preseljena zelo bogata dvorna knjižnica Palatinskih elektorjev. Poleg tega so bili v Münchensko knjižnico preseljeni rokopisi in knjige iz razpuščenih samostanov iz celotnega sekulariziranega območja pod bavarsko oblastjo, kar predstavlja tisočletno zgodovinsko dediščino. Posledično je postala dvorna knjižnica družine Wittelsbach ena najpopolnejših v Evropi. Na področju rokopisov in zgodnjih tiskov slovi kot ena izmed najbogatejših še danes.
Profil knjižnice
Gradivo, ki prihaja v knjižnico, zajema številna področja, od humanistike, družboslovja in ekonomije do dobro strukturirane zbirke naravoslovnih in medicinskih revij. Posebna pozornost je posvečena klasičnim študijam, zgodovini in glasbi, pa tudi geografskim področjem vzhodne in jugovzhodne Evrope ter bližnjega in daljnega vzhoda. Knjižnica vzdržuje drugo največjo zbirko tiskanih in elektronskih časopisov v Evropi. Od leta 1663 je zakonsko določeno, da knjižnica prejme dva izvoda vsakega gradiva, ki je natisnjeno na Bavarskem. Knjižnica pa se ne ukvarja le s povečevanjem zbirke tiskanega gradiva, pač pa predstavlja tudi središče inovacij na področju elektronskih informacij in digitalnih medijev.
Poslanstvo
Bavarska deželna knjižnica izvaja številne naloge. Na lokalnem nivoju v münchenski regiji igra pomembno vlogo pri oskrbi znanstvenih ustanov, univerz in ostalih institucij z gradivom. Kot osrednja državna knjižnica hrani dokumente, arhivira kulturno dediščino in nudi literaturo raziskovalni skupnosti na Bavarskem. Skupaj z nacionalnima knjižnicama v Frankfurtu in Leipzigu, Državno knjižnico v Berlinu in drugimi knjižnicami tvori del virtualne nemške Nacionalne knjižnice – funkcija, ki jo v Nemčiji opravlja več ustanov. V tem kontekstu je glavna naloga BSB vezana na rokopise in knjige, natisnjene pred letom 1700, ter na tekoče tuje znanstvene publikacije. Vsi vidiki dela v knjižnici imajo mednarodne dimenzije. Sodeluje pri številnih mednarodnih projektih in partnerstvih s knjižnicami iz vsega sveta. Štiri petine knjig, ki jih knjižnica kupi, prihaja s tujih tržišč.

Bavarian Union Catalogue (BVB)

Mreža bavarskih knjižnic; EOD
Datenbank-Infosystem (DBIS)

Zbirka baz podatkov
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Zbirka elektronskih časopisov
OPACplus

Spletni katalog knjižnice

Katalogi z EOD gumb

OPACplus
Online library catalogue
Bavarian Library Network
Bavarian Union Catalogue. Via the catalogue of the Bavarian Library Network you can order eBooks and use the EOD functionality by simply clicking the EOD button. Further information.

Repositories

Bavarian Multimedia Server

Other Catalogues

Datenbank-Infosystem (DBIS)
Collection of databases
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Collection of electronic journals