books to ebooks

the future of reading is digital

Bajor Állami Könyvtár

picture of the library

A tudományos munka kincsestára – modern információközpont
A 9 millió kötetet, valamint 90.000 kéziratot őrző Bajor Állami Könyvtár az egyik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező könyvtár nemzetközi viszonylatban. Ezért az egyik legfontosabb forrás lehet nem csak a kutatók, hanem a világ különböző pontjain élők számára is.

Történet
A könyvtárat V. Albert herceg alapította 1558-ban, és hamarosan Németország egyik legnagyobb udvari könyvtára lett. 1803-ban két különösen értékes darabbal gyarapodott a gyűjtemény. Először Mannheimből a választófejedelem udvari könyvtára került Münchenbe, majd az ezer éves történelem öröksége, a bajor törvények alapján a feloszlatott kolostorok, illetve világi területek könyvei és kéziratai kerültek a müncheni könyvtárba. Ennek következtében a Wittelsbach család könyvtára az egyik legjelentősebb könyvtár lett Európában. A kéziratok és régi nyomtatványok megőrzésével ez a mai napig érvényes.


Profil
A gyűjteményfejlesztés a tudományágak széles körére kiterjed, a humán, társadalom- és közgazdaságtudományi kiadványoktól, a tudományos és orvosi folyóiratok rendszerezett gyűjtéséig. Külön hangsúlyt fektetnek a klasszikus tudományokra, a történelemre és zenére, ahogy Kelet- és Dél-Kelet-Európára, Közép- és Távol-Kelet és Kelet-Ázsiára. A könyvtár Európa második legnagyobb nyomtatott és elektronikus sajtó gyűjteményével rendelkezik. Az 1663-as szerzői jogi törvény biztosítja, hogy minden egyes bajorországi kiadványból 2 példány a gyűjteménybe kerüljön. Ugyanakkor a könyvtár nem csak a gyűjtemény fejlesztésével foglalkozik, hanem az elektronikus információ és digitális média egyik vezető fejlesztőközpontja is egyben.

Küldetés
Bajor Állami Könyvtár a feladatok széles körének tesz eleget. Helyi szinten, Münchenben, gondoskodik az egyetemi és azon kívüli kutatóintézetek szakirodalommal való ellátásáról. Központi állami könyvtárként őrzi és archiválja a kulturális örökség dokumentumait, valamit ellátja Bajorország tudósait szakirodalommal. A Frankfurtban és Lipcsében lévő Német Nemzeti Könyvtárral, a Berlini Állami Könyvtárral és más könyvtárakkal megosztva közreműködik a Német Virtuális Könyvtár létrehozásában, amely funkció ellátására nincs külön intézmény Németországban. A könyvtár fő feladata ebben a tekintetben az 1700 előtti kéziratokra és nyomtatott könyvekre, valamint a kurrens külföldi tudományos publikációkra vonatkozik. A könyvtár tevékenységeinek több esetben is nemzetközi vonatkozása van, számos nemzetközi projektben vesz részt, és több partnerkönyvtára van világszerte. A vásárolt könyvek négyötöde nemzetközi beszerzésből származik.

Bajor Központi Katalógus (BVB)

Bajor Könyvtári Hálózat. A hálózaton keresztül rendelhet e-könyveket, és használhatja az EOD szolgáltatást.
Adatbázisok-információs rendszerek (DBIS)

Adatbázisok
Elektronikus Folyóirat-gyűjtemény (EZB)

Elektronikus folyóiratok gyűjteménye
OPACplus

Online könyvtári katalógus

Katalógusok és EOD gomb

OPACplus
Online library catalogue
Bavarian Library Network
Bavarian Union Catalogue. Via the catalogue of the Bavarian Library Network you can order eBooks and use the EOD functionality by simply clicking the EOD button. Further information.

Repositories

Bavarian Multimedia Server

Other Catalogues

Datenbank-Infosystem (DBIS)
Collection of databases
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Collection of electronic journals