books to ebooks

the future of reading is digital

Sieť EOD skúmala inštitucionálne repozitáre

V termíne 29.9.2010 až 1.10.2010 sa v Ľubľane (Slovinsko), uskutočnil druhý technický meeting. Knižnice si vymenili skúsenosti s realizáciou EOD kníh, predmetmi diskusie boli najmä témy ohľadom doručovania vyhotovených elektronických kníh zákazníkom a problematika dlhodobej archivácie. Čitatelia majú k dispozícií používateľsky prívetivejšie prostredie a môžu vyhľadávať v generálnom katalógu obsahujúcom všetky bibliografické záznamy knižníc siete EOD.

Členovia skupiny EOD prezentovali pracovné postupy pri manažovaní EOD objednávok, konkrétne prezentovali repozitáre a pracovné postupy po doručení knihy zákazníkovi. Zistilo sa že viaceré knižnice používajú rôzne metódy archivácie a ďalšieho sprístupnenia vyhotovených EOD kníh. Často diskutovaná bola najmä problematika technologickej infraštruktúry, ktorú je nutné vo väčšine knižníc inovovať na to aby bola zabezpečená bezpečná dlhodobá archivácia digitalizovaných kníh.

Predmetom ďalším rokovaní boli nové funkcie objednávkového systému EOD, Tlač na objednávku, využitie potenciálu sociálnych sietí a ďalšie projektové úlohy. Počas stretnutia bola prezentovaná aj nová DEMO funkcia generálneho katalógu siete knižníc EOD. Výhodou generálneho katalógu je možnosť centrálneho vyhľadania starej knihy zadaním jedného dotazu namiesto vyhľadávania vo verejných on-line katalógoch každej knižnice siete EOD. Generálny katalóg siete EOD bude dostupný čoskoro prostredníctvom webovej stránky EOD http://books2ebooks.eu

Viac informácií Vám rada poskytne :

Silvia Gstrein (koordinátorka siete EOD, Oddelenie digitalizácie a digitálnej ochrany, Univerzita Innsbruck), tel. ++43-(0)512-507-8451, fax: ++43-(0)512-507-949 08451, silvia.gstrein @ uibk.ac.at