books to ebooks

the future of reading is digital

Maďarská národná knižnica

Image National Széchényi Library

Maďarská národná knižnica bola založená v roku 1802. Jej úlohou je poskytovať komplexné pokrytie pomocou dvoch depozitných kópií všetkých druhov publikácií a tlačí vyprodukovaných v Maďarsku nevynímajúc neknižné materiály (zvukové nahrávky, video materially, elektronické dokumenty a pod.), práce publikované v zahraničí v maďarskom jazyku, ktorých autor je maďarského pôvodu...

V súčasnosti knižnica disponuje fondom obsahujúcim viac ako 8 miliónov zväzkov, spomedzi ktorých fond kníh tvorí 2 milióny zväzkov, fond seriálových publikácií (noviny a periodiká) obsahuje 345.000 zväzkov, 270.000 zväzkov dokumetov tlačenej hudby a viac ako jeden milión rukopisov.