books to ebooks

the future of reading is digital

Nacionalna knjižnica Madžarske

Image National Széchényi Library

Nacionalna knjižnica je bila ustanovljena leta 1802 in skuša čim bolj izčrpno zajemati različna področja. Dobiva po dva obvezna izvoda vseh vrst publikacij, ki so nastale na Madžarskem (vključno z neknjižnim gradivom, kot so zvočni in video posnetki, elektronski viri, itd.), na tujem v madžarskem jeziku, s strani madžarskih avtorjev, so bile prevedene iz madžarskega jezika, ali pa se navezujejo na Madžarsko. Enako velja tudi za rokopise, napisane v madžarskem jeziku, ali povezane z Madžarsko.
Trenutno fond knjižnice zajema 8 milijonov enot gradiva, od tega več kot 2 milijona knjig, 345.000 volumnov serijskih publikacij (časopisje in periodika), 270.000 glasbenih tiskov in več kot milijon enot rokopisnega gradiva.