books to ebooks

the future of reading is digital

Nacionalna knjižnica Madžarske

Image National Széchényi Library

Nacionalna knjižnica je bila ustanovljena leta 1802 in skuša čim bolj izčrpno zajemati različna področja. Dobiva po dva obvezna izvoda vseh vrst publikacij, ki so nastale na Madžarskem (vključno z neknjižnim gradivom, kot so zvočni in video posnetki, elektronski viri, itd.), na tujem v madžarskem jeziku, s strani madžarskih avtorjev, so bile prevedene iz madžarskega jezika, ali pa se navezujejo na Madžarsko. Enako velja tudi za rokopise, napisane v madžarskem jeziku, ali povezane z Madžarsko.
Trenutno fond knjižnice zajema 8 milijonov enot gradiva, od tega več kot 2 milijona knjig, 345.000 volumnov serijskih publikacij (časopisje in periodika), 270.000 glasbenih tiskov in več kot milijon enot rokopisnega gradiva.
 

Katalogi z EOD gumb

NSZL katalog
Novejše knjige, izdane pa letu 1950, in periodika

Repositories

Digitális Könyvtár

Other Catalogues

Nacionalni vzajemni katalog Madžarske – Redke publikacije
Madžarski nacionalni vzajemni katalog redkih publikacij
Stari katalog in bibliografije
Knjige, izdane pred letom 1920
Nacionalni vzajemni katalog Madžarske
Vzajemni katalog vsebuje okoli 2 milijona zapisov iz 17 madžarskih knjižnic