Dajte starým knihám nový život !

 

Od 16. novembra do 13. decembra ponúka osem knižníc siete EOD vyhotovenie e-Knihy len za 10€. Vyberte si z fondu knižnice knihu staršiu ako 70 rokov* -

všetky knihy nájdete v zdieľanom EOD katalógu na tomto linku : https://t1p.de/eod2020.
Digitálnu kópiu si môžete objednať z katalógu nasledujúcich knižníc :
  • Estónska národná knižnica
  • Univerzitná knižnica v Tartu (Estónsko)
  • Univerzitná knižnica v Regensburgu (Nemecko)
  • Univerzitná a štátna knižnica Tirolska (Rakúsko)
  • Národná technická knižnica (Česká republika)**
  • Univerzitná knižnica Humboldtovej univerzity (Nemecko)**
  • Švajčiarska národná knižnica**
  • Univerzitná knižnica v Bratislave

*na knihu sa nesmie uplatňovať ochrana aktuálne platným zákonom o autorských právach

**knižnice si vyhradzujú právo na výnimky v poskytovaní služby

***Bežný cenník sa aplikuje pri knihách s rozsahom nad 250 strán.

Objednajte si digitálnu kópiu a prispejte tak k sprístupneniu kultúrneho dedičstva !