books to ebooks

the future of reading is digital

Dvanásť európskych knižníc ponúka predvianočnú akciu digitalizácie kníh

Celoeurópska sieť knižníc poskytujúcich službu Elektronickej knihy na objednávku (EOD) ponúka v rámci predvianočnej akcie digitalizáciu viac ako 1,8 milióna historických dokumentov zo svojich knižných fondov za polovičnú cenu.


Knihy na digitalizáciu si môžete vyhľadať v našom spoločnom on-line katalógu EOD. Pre vytvorenie objednávky stačí prekliknúť tlačidlo "Digital on request".
 

Pre uplatnenie zľavy, prosím, zapíšte promo kód “Xmas 2016” do poznámky Vašej objednávky. Po uplatnení zľavového kódu Vám vyhotovíme Vašu objednávku za cenu 10 € (až do počtu 200 strán)*. Koncovú cenu za digitalizáciu Vám zašleme ihneď po prijatí Vašej objednávky.
 

Do predvianočnej akcie sa zapojili nasledujúce knižnice: Tirolská univerzitná a verejná knižnica, Viedenská univerzitná knižnica (Rakúsko), Univerzitná knižnica v Regensburgu, Saská štátna a Univerzitná knižnica (Nemecko), Švajčiarska národná knižnica, Univerzitná a centrálna knižnica v Berne (Švajčiarsko), Univerzitná knižnica v Štrasburgu (Francúzsko), Vedecká knižnica v Olomouci (Česká republika), Slovinská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave (Slovensko), Knižnica univerzity v Tartu (Estónsko), Švédska národná knižnica a Estónska národná knižnica.
 

Zúčastnené knižnice si vyhradzujú právo pre výnimky v špeciálnych prípadoch. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte pravidlá a podmienky poskytnutia služby.
 

* Ceny v iných menách :

  • Švajčiarska národná knižnica: základná cena CHF 10 + 0,15 za stranu; minimálna cena CHF 10.
  • Univerzitná a centrálna knižnica v Berne: základná cena 4 CHF + 0,20 CHF za stranu; TIFF súbory 4 CHF + 2,50 CHF za stranu.
  • Švédska národná knižnica: základná cena 50 SEK + 1,50 SEK za stranu, minimálna cena 100 SEK.
  • Vedecká knižnica v Olomouci: 2,50 CZK za každú stranu; bez základnej ceny za objednávku.
  • Univerzitná knižnica v Štrasburgu : bez základnej ceny za objednávku; platnosť akcie do 05.01.2017.


Začnite Nový rok so skvelou literatúrou !