books to ebooks

the future of reading is digital

EOD võrgustik arutleb tulevikutegevuste üle

28.-29. aprillini 2016 toimub 37 raamatukogust koosneva EOD võrgustiku kohtumine Šveitsi Rahvusraamatukogus Bernis.

EOD võrgustiku aastakoosolek tõotab tulla ettevaatav. EOD digiteerimisteenus areneb koos kasutajate vajadustega ning vastavalt ootusele, et rohkem kirjandust oleks kättesaadav. Partnerid jagavad kogemusi ja arutlevad läbi müüdud raamatute digiteerimise üle, EOD teenuse lõimimise üle teiste süsteemide ja teenustega ning pikaajalise säilitamise üle.

EOD võrgustiku koordinaator, Tirooli ülikooli ja piirkonnaraamatukogu (Innsbrucki Ülikool) räägib, mis on uut EOD teenuses ja võrgustikus, EOD süsteemi arendustest ning nõudmisel reprindi teenusest. Koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga toimub ka kommunikatsiooni töötuba.

Kohtumise korraldab Tirooli ülikooli ja piirkonnaraamatukogu (Innsbrucki Ülikool) ning võõrustab Šveitsi Rahvusraamatukogu.

EOD teenuse algatasid 2006. aastal 13 raamatukogu 8 Euroopa riigist. Võrgustik on avatud liitumiseks organisatsioonidele, kes on huvitatud vabakasutuses olevate tervikteoste digiteerimisest ja kättesaadavaks tegemisest rahvusvahelisele kasutajaskonnale. 

Photo credit: Clio Turbata