books to ebooks

the future of reading is digital
find books for digitisation


infobox news

Služba EOD byla představena knihovnám po celém světě

Více než 4 000 knihovníků se zúčastnilo v termínu 10. až 15. srpna 2010 Světového knihovnického a informačního kongresu a 76. Generální konference a shromáždění IFLA (Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí) ve švédském Göteborgu.

Evropské knihovny diskutovaly o e-sbírkách v Bratislavě

V době od 5. do 7. května 2010 se asi 50 odborníků na digitalizaci a e-sbírky evropských knihoven setkalo v Univerzitní knihovně v Bratislavě, aby diskutovali přátelskost společných služeb k uživatelům a dostupnosti svých sbírek na internetu.

Multilingual website online

Since the beginning of 2008, also a multilingual version of the website is online. You can now read everything about the EOD service in 10 different European languages: Danish, Czech, French, German, English, Estonian, Hungarian, Portuguese, Slovak and Slovenian!

Pages

Subscribe to Syndicate
Archiv novinek