books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitetna knjižnica Akademije za likovno umetnost Dunaj

Univerzitetna knjižnica deluje kot informacijski center Akademije za likovno umetnost Dunaj. S svojimi zbirkami podrpira razvoj, učenje in študij ter dviguje informacijsko pismenost. Knjižnična zaloga ob 200 000 knjigah  obsega tudi risbe, bakroreze, fotografije in revije.

Akademija za likovno umetnost na Dunaju je najstarejša umetniška akademija v Srednji Evropi, v dokumentih prvič omenjena leta 1692, medtem ko je knjižnica prvič omenjena leta 1773. Direktor knjižnice je vse do leta 2003, ko je postala samostojna enota, odločal tudi o grafični zbirki. Naloga knjižnice je po eni strani ohranjati bibliofilske zaklade preteklosti, po drugi strani pa je knjižnica s svojimi storitvami obrnjena v prihodnost in skuša sokreirati bodoče smernice informacijske družbe. Knjižnica preko svojih zbirk podpira raziskave, študij ij poučevanje ter dviguje informacijsko pismenost. Knjižnična zbirka sestoji iz knjig: 15.000 (1892), 26.000 (1917), 200.000 (2011); risb: 20.000 (1892), 26.000 (1917); bakrorezov: 63.000 (1892), 63.500 (1917); fotografij: 6.400 (1892), 13.400 (1917) in revij: 130 (2011).