Skip to main content

Nacionalna tehnična knjižnica Češke republike

Logo National Library of Technology

Nacionalna tehnična knjižnica v Pragi (Národní technická knihovna, NTL) – prej se je imenovala Državna tehnična knjižnica (Státní technická knihovna), je bila ustanovljena leta 1718 in sicer kot zbirka knjig prvega poklicnega profesorja inženirstva Christiana Willenberga (1655-1731). Del njene zgodovinske zbirke sega v obdobje njegovega delovanja. Sodobna Nacionalna tehnična knjižnica je bila ustanovljena 1. februarja 1991.
NTL je osrednja strokovna knjižnica, ki deluje v okviru Ministrstva za šolstvo, mladino in šport Češke republike. Zagotavlja knjižnične in informacijske storitve pravnim in fizičnim osebam, predvsem tistim, ki delujejo na področju visokega šolstva, raziskav in razvoja. NTL je tudi javna knjižnica, namenjena znanosti in tehnologiji, in kot taka zbira in upravlja z državno financiranimi češkimi zbirkami in s tujo literaturo, drugimi informacijskimi viri ter viri, ki se nanašajo na tehnologijo in uporabne naravoslovne in družbene vede, povezane s tehnologijo.
Zbirke NTL vsebujejo več kot 1,2 milijona zvezkov - knjige, revije, časopisi, akademske študije, komercialne informacije, elektronske dokumente in druge publikacije in besedila s področja tehnologije in uporabnih naravoslovnih in tehnološko povezanih družbenih ved. Zgodovinska zbirka (knjige in revije od leta 1500 do1920) vsebuje 22 965 zvezkov.
V okviru NTL deluje češki nacionalni ISSN center (CNS ISSN), ki dodeljuje ISSN številke in beleži serijske publikacije na ozemlju Češke republike.
NTL je središče digitalnega sistema za dostavo dokumentov - Virtualna politehnična knjižnica deluje kot večnamenski center informacijskih storitev skupaj z nastajajočo decentralizirano zbirko revij, specializirano po predmetu in vrsti dokumenta. Sistem ima poseben centralni katalog zbirk 44. čeških knjižnic in omogoča naročanje registriranim uporabnikom iz Češke republike.
Na leto pridobijo približno 10.000 zvezkov gradiva. Sto šestdeset zaposlenih v knjižnici nudi storitve 5 600 registriranim uporabnikom (med njimi je približno 60 odstotkov študentov).
Del zbirke je bilo digitalizirane - češki zgodovinski časopisi, učbeniki za študente tehniških univerz. NTL rešuje problem delovanja projekta Digitalna knjižnica za sivo literaturo-funkcionalni model in pilotno uresničevanje.
NTL sodeluje z drugimi knjižnicami in institucijami, predvsem na področjih vzajemne katalogizacije, centralnega kataloga Češke republike, skupne izgradnje čeških normativnih datotek, sodeluje pri pridobivanju elektronskih informacijskih virov za izbrane češke knjižnice (Science Direct, Springer Link, Interscience, Kluwer, več kot 70. včlanjenih institucij).
9. septembra 2009 je Nacionalna tehnična knjižnica odprla nove prostore, in je največja in najsodobnejša knjižnica v Češki republiki.