Skip to main content

Národní technická knihovna

Logo National Library of Technology

Národní technická knihovna (NTK), dříve Státní technická knihovna, byla založena v roce 1718 jako sbírka knih prvního stavovského profesora inženýrství Christiana Willenberga (1655-1731).

Současná NTK je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna. Její jedinečný fond je největší českou sbírkou domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících. Obsahuje přes 1,2 milionu svazků a tvoří jej knihy, časopisy, noviny, vědecké práce, informace o firmách, elektronické dokumenty a další publikace a texty. Historický fond NTK (knihy a časopisy od roku 1500 do roku 1920) obsahuje asi 23 tis. knihovních jednotek.

Zřizovatelem NTK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zákazníky NTK jsou studenti a pedagogové vysokých škol, výzkumní pracovníci, ale i odborná veřejnost. Služby a fondy jsou jim přístupné přímo i formou meziknihovnicích služeb, včetně elektronické dodávky dokumentů. NTK zabezpečuje rozsáhlou kolekci zahraničních elektronických knih a časopisů a sídlí zde národní středisko ISSN pro Českou republiku.

NTK digitalizuje své historické i novodobé fondy, kriériem pro výběr dokumentů je jejich historická hodnota a požadavek na archivní kopii nejčastěji půjčované studijní literatury.
Od 9. září 2009 najdete NTK v nové budově, nejmodernější a největší knihovně v České republice.