books to ebooks

the future of reading is digital

Moravska knjižnica v Brnu

Moravska knjižnica v Brnu je tradicionalna univerzitetna in regionalna knjižnica na Moravskem, ustanovljena leta 1808. Z 3,7 milijona zvezkov knjižnega gradiva je za Nacionalno knjižnico v Pragi druga največja knjižnica v Češki republiki. Od leta 1935 ima status uradne depozitarne knjižnice. Moravska knjižnica v Brnu je specializirana za družbene vede, medicinsko in tehnično literaturo. Hrani tudi dragocene zgodovinske zbirke, med njimi je 384 inkunabul, okrog 800 rokopisov in 60 000 starih tiskov.
Letno je obogatena za približno 40 000 enot. 157 zaposlenih skrbi za 29 000 registriranih uporabnikov (več kot 60 odstotokov je študentov), dnevno jo torej obišče okrog 1500 uporabnikov, letno izposodi 565 000 enot gradiva. Moravska knjižnica v Brnu je tudi pomembna regionalna knjižnica, ki pokriva produkcijo knjig in periodičnega tiska na območju južno-moravske regije. Knjižnica je tesno povezana z okrajnimi in mestnimi knjižnicami v regiji, izdaja pa tudi posebne bibliografije in druge publikacije.

 

Katalogi z EOD gumb

OPAC Moravske knjižnice
Za storitev EOD so na voljo knjige iz zgodovinskih zbirk Moravske knjižnice.
Masaryk University, Faculty of Arts, Central Library
The Masaryk University, Faculty of Arts, Central Library provides its public domain books for digitisation at Moravian Library.

Repositories

Kramerius MZK

Other Catalogues