books to ebooks

the future of reading is digital

Moravian Library in Brno

Moravská zemská knihovna svým rozsahem služeb a knihovních fondů patří k největším univerzálním vědeckým knihovnám. Těžiště knihovních fondů je v bohemikální literatuře, když knihovně náleží od roku 1935 ze zákona povinnost získávat a uchovávat ke studijním účelům úplnou domácí produkci knih, časopisů a dalších tiskových dokumentů. 

Ve svých sbírkách má na 4 miliony knihovních jednotek, roční přírůstek je více než 50 tisíc dokumentů, odebírá více než 4 tisíce časopisů, z toho přes tisíc ze zahraničí. Počet registrovaných čtenářů je na 30 tisíc v jednom roce, denně projde knihovnou více než 3 tisíce návštěvníků a další jsou ti, kteří z jejich bází dat získávají informace.