books to ebooks

the future of reading is digital

Moravian Library in Brno

Moravská zemská knihovna svým rozsahem služeb a knihovních fondů patří k největším univerzálním vědeckým knihovnám. Těžiště knihovních fondů je v bohemikální literatuře, když knihovně náleží od roku 1935 ze zákona povinnost získávat a uchovávat ke studijním účelům úplnou domácí produkci knih, časopisů a dalších tiskových dokumentů. 

Ve svých sbírkách má na 4 miliony knihovních jednotek, roční přírůstek je více než 50 tisíc dokumentů, odebírá více než 4 tisíce časopisů, z toho přes tisíc ze zahraničí. Počet registrovaných čtenářů je na 30 tisíc v jednom roce, denně projde knihovnou více než 3 tisíce návštěvníků a další jsou ti, kteří z jejich bází dat získávají informace. 

Katalogy s EOD tlačítko

Moravian Library katalog
Books from the MZK Historical Collections are offered for EOD service.
Masaryk University, Faculty of Arts, Central Library
The Masaryk University, Faculty of Arts, Central Library provides its public domain books for digitisation at Moravian Library.

Repositories

Kramerius MZK

Other Catalogues