books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze Tartu

Image University of Tartu Library

Knjižnica univerze Tartu (ustanovljena leta 1802) je najstarejša in največja raziskovalna knjižnica v Estoniji (3,7 milijona enot gradiva, vključno z zbirko starih knjig (okoli 500 000 enot gradiva)).
Naloge Univerzitetne knjižnice Tartu so naslednje:
* Zbiranje, ohranjanje in omogočanje dostopa do informacij, potrebnih za učenje in raziskovalne potrebe Univerze Tartu.
* Zagotavljanje javnih informacijskih storitev.
* Ustvarjanje, ohranjanje in zagotavljanje gradiva vseh zbirk, objavljenih v estonskem jeziku, ki se nanašajo na Estonijo ali vključujejo informacije o Estoniji, za raziskovalne namene.
* Zbiranje in ohranjanje arhivskih predmetov, ki se nanašajo na zgodovino znanosti in kulture.
* Raziskovanje in razvoj na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Zbirka starih knjig (objavljenih od začetka tiskanja do leta 1917) vsebuje prve izdaje znanstvenih in literarnih klasikov, pionirskih del iz zgodovine kulture in zgodovine na splošno, izjemna dela s področja umetnosti knjige in knjigoveštva, knjige, ki so bile natisnjene v majhnem številu izvodov, ali se jih je ohranilo le nekaj izvodov ter so bile last znanih oseb. Rokopisna zbirka vsebuje zahodnoevropske in orientalske iluminirane kodekse in dokumente, veliko pravnih in zgodovinskih virov o baltski regiji in drugih rokopisov s področja zgodovine kulture in znanosti, pisma in primere rokopisov znanih oseb ter osebnih dokumentov estonskih znanstvenikov. Fotografska zbirka vsebuje prave dragocenosti, kot je dagerotipija, predhodnica fotografije na papirju, kot tudi najzgodnejše fotografije na papirju in fotogravure od leta 1840 do 1860, ki jih je naredil angleški znanstvenik W.H.F. Talbot, izumitelj negativno-pozitivnega procesa v fotografiji. Najdragocenejši del umetniške zbirke je 10 500 listna zbirka grafik in risb od 15. do 19. stoletja.

 

Katalogi z EOD gumb

ESTER Tartu
Javno dostopni spletni katalog ESTER je skupni katalog članov knjižničnega konzorcija ELNET. Približno 34% zbirk Univerzitetne knjižnice Tartu (knjige, periodika, disertacije, rokopisi, umetniška dela, fotografije in avdiovizualno gradivo) je opisanih v ESTER katalogu. Preko dela kataloga, imenovanega My ESTER, lahko uporabniki naročijo in obnovijo knjižnično gradivo.
Slikovni katalog EMIL
Začetki abecednega kataloga segajo v leto 1850, vključuje podatke o publikacijah, natisnjenih do leta 1945 (razen objav v estonski in ruski abecedi).

Repositories

DSpace

Other Catalogues