Skip to main content

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Image University of Tartu Library

Tartu Ülikooli Raamatukogu (asutatud 1802) on Eesti vanim ja suurim teadusraamatukogu (3,7 mln arvestusühikut, sh vanatrükiseid u. 500 tuh). TÜR ülesandeks on:
* Tartu Ülikooli õppe- ja teadustööks vajaliku informatsiooni kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine
* avalike infoteenuste osutamine
* eestikeelsete, Eestis ilmunud, Eestit käsitlevate või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate teavikute täieliku kogu loomine, säilitamine ning teadustööks kättesaadavaks tegemine
* teadus- ja kultuurilooliste arhivaalide kogumine ning säilitamine
* raamatukogu- ja infoteaduste alane teadus- ning arendustegevus.

Vanatrükiste kogus (ilm kuni 1917) leidub hulgaliselt teadus- ja kultuuriloos teedrajanud teoseid, teadus- ja kirjandusklassika esitrükke, raamatu- ja köitekunsti silmapaistvaid näiteid, vähestes eksemplarides ilmunud või säilinud, samuti nimekatele isikutele kuulunud raamatuid alates trükikunsti algusaegadest.
Käsikirjakogu sisaldab Lääne-Euroopa ja Idamaade illumineeritud käsikirjalisi raamatuid ning ürikuid, arvukalt Baltimaade õigus- ja ajalooallikaid ning muid kultuuri- ja teadusloolisi manuskripte, nimekate isikute kirju ja käekirjanäidiseid, Eesti teadlaste isikuarhiive.
Fotokogus leidub tõelisi rariteete alates paberfoto eelkäijatest - dagerrotüüpe ning inglase W. H. F. Talboti valmistatud maailma esimesi paberfotosid ja fotogravüüre 1840-1860. aastatest.
Kunstikogu hinnatavaimaks osaks on 10500-leheline graafika- ja joonistuste kogu 15.-19. sajandist.