books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnični servis Univerze v Strasbourgu

Fronton du Palais Universitaire - crédit photographique Bernard Braesch

Knjižnični servis Univerze v Strasbourgu je nastal leta 2009 kot posledica združitve treh univerz v Strasbourgu: Louis-Pasteur, Marc-Bloch in Robert-Schuman. Danes gre za enega največjih univerzitetnih knjižničnih sistemov v Franciji, v katerega so vključene zbirke 32 knjižnic, ki skupaj ponujajo približno 1,3 milijona enot knjig, 19 000 tiskanih in 30 000 elektronskih serijskih publikacij, 88 000 tiskanih in 2000 elektronskih dizertacij in 7300 partitur, skrbi pa tudi za program digitalne knjižnice.
V zbirkah starih knjig se nahaja 150 000 enot knjig, od tega jih je 12 3000 bilo izdanih pred letom 1811. Hranijo tudi več kot 75 000 fotografij iz 19. in 20. stoletja. Najvrednejši stari dokumenti so iz zbirk znanosti, medicine, prava, arheologije in zgodovine umetnosti.
 

Katalogi z EOD gumb

Katalog ex-ULP
Spletni katalog z več kot 290 000 zapisi. Digitalizacija po naročilu je mogoča le za knjige z Oddelka znanosti.
Sudoc
Sudoc (Système universitaire de Documentation) je francoski nacionalni akademski skupni katalog, ki vsebuje več kot 10 milijonov bibliografskih zapisov, 35 milijonov lokacij gradiva in upravlja z vsemi vrstami dokumentov (monografije, serijske publikacije, disertacije, e-viri, AV gradivo). V katalog Sudoc so vključene vse akademske knjižnice. V Sudoc je vključenih tudi 2000 neakademskih institucij, ki sodelujejo predvsem zaradi objave njihovih periodičnih publikacij. Za Sudoc skrbi Abes (Bibliografska agencija za visoko šolstvo), ki zagotavlja tudi vse dodatne storitve (medbibliotečna izposoja, pogajanja za e-vire, strokovna podpora, itd.).

Repositories

Digitalna knjižnica skupne dokumentacijske službe Univerze v Strasbourgu
Stare zbirke knjižnic Univerze v Strasbourgu

Other Catalogues