books to ebooks

the future of reading is digital

Vianočná akcia osemnástich európskych knižníc

Od 1.12.2015 do 14.12.2015 bude ponúkať 18 európskych knižníc svoje knihy za zvýhodnených podmienok.

Vyberte si vašu knihu z viac ako 1,5 miliónov voľne dostupných diel, ktoré už nie sú autorsky chránené. Počas akcie si môžete objednať knihu až so zľavou 50% od minimálnej sumy 9,90 € !*

Katalóg dostupných kníh si môžete prezrieť cez EOD katalóg, ako aj zo zbierok Univerzitnej knižnice v Regensburgu, alebo katalógoch zapojených knižníc.

 

Na vianočnej akcii participujú :

Tirolská univerzitná a verejná knižnica, Viedenská univerzitná knižnica, Univerzitná knižnica akadémie umenia vo Viedni, Mestská knižnica Viedeň, Švajčiarska národná knižnica, Univerzitná a centrálna knižnica v Berne, Univerzitná knižnica v Štrasburgu, Univerzitná knižnica Humboltovej univerzity v Berlíne, Univerzitná knižnica Regensburg, Slovinská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Česká národná knižnica, Česká národná technická knižnica, Estónska národná knižnica, Knižnica univerzity v Tartu, Švédska národná knižnica, Univerzitná knižnica Upsalla.

 

Reklamnú kampaň realizuje Univerzitná a regionálna knižnica v Innsbrucku a Estónska národná knižnica.

Knižnice si vyhradzujú právo na zmeny v podmienkach akcie.

* Iné ceny/iné meny :

  • Švajčiarska národná knižnica – CHF 10
  • Univerzitná a centrálna knižnica v Berne - 8 CHF
  • Univerzitná knižnica Uppsala - 100 SEK
  • Švédska národná knižnica - 100 SEK
  • Knižnica Českej akadémie vied – 200 CZK
  • Česká národná knižnica - 200 CZK
  • Národná technická knižnica - 200 CZK

 

Prajeme Vám krásne Vianoce !