books to ebooks

the future of reading is digital

Speciální vánoční nabídka osmnácti evropských knihoven

Od 1. do 14. prosince 2015 si pro vás osmnáct knihoven nabízejících službu EOD (eBooks on Demand) připravilo speciální vánoční nabídku!

Dokumenty, které již nespadají pod ochranu Autorského zákona (takzvané public domain), si můžete po dobu trvání této vánoční nabídky objednat k digitalizaci s 50% slevou nebo za minimální částku 10 Euro!*

Dohromady je pro vás ve všech knihovnách k dispozici více než 1,5 milionu dokumentů určených k digitalizaci.

Dokumenty, které si můžete nechat digitalizovat prostřednictvím služby EOD, můžete najít a objednat pomocí Vyhledávače EOD, online katalogu Univerzitní knihovny v Regensburgu nebo prostřednictvím online katalogů knihoven, které se této vánoční akce účastní.

 

Vánoční akce EOD se pro rok 2015 účastní tyto knihovny:

Univerzitní a regionální knihovna Tyrolska, Vídeňská univerzitní knihovna, Univerzitní knihovna Akademie krásného umění ve Vídni, Vídeňská městská knihovna, Švýcarská národní knihovna, Centrální knihovna univerzity v Bernu, Knihovní služba univerzity ve Štrasburku, Univerzitní knihovna Humboldtovy univerzity v Berlíně, Univerzitní knihovna v Regensburgu, Národní a univerzitní knihovna Slovinska, Univerzitní knihovna v Bratislavě, Národní knihovna České republiky, Knihovna Akademie věd České republiky, Národní technická knihovna v Praze, Národní knihovna Estonska, Knihovna univerzity v Tartu, Národní knihovna Švédska, Univerzitní knihovna v Uppsale.

 

Celá kampaň je organizována Univerzitní a regionální knihovnou Tyrolska (Innsbrucká univerzita) a Národní knihovnou Estonska.

Knihovny si vyhrazují právo na případné výjimky. Prostudujte si prosím Podmínky užití služby EOD, které jsou dostupné po kliknutí na tlačítko „objednat digitalizaci“ v záznamu vámi vybraného dokumentu.

 

* Rozdíly v cenách objednávek v jiných měnách

  • Národní knihovna Švýcarska: manipulační poplatek 5 CHF + 0,15 CHF za jednu digitalizovanou stranu; minimální cena jedné objednávky 10 CHF
  • Knihovna univerzity v Bernu, Centrální knihovna: manipulační poplatek 8 CHF do 20 stran + 0,2 CHF za každou další stranu; soubory ve formátu TIFF za 10 CHF
  • Knihovna univerzity v Uppsale: manipulační poplatek 50 SEK + 2,50 SEK za jednu digitalizovanou stranu; minimální cena objednávky 100 SEK
  • Národní knihovna Švédska: manipulační poplatek 50 SEK + 1,50 SEK za jednu digitalizovanou stranu; minimální cena objednávky 100 SEK
  • Národní knihovna České republiky: manipulační poplatek 100 Kč + 2,50 Kč za jednu digitalizovanou stranu; minimální cena objednávky 200 Kč
  • Knihovna Akademie věd České republiky: manipulační poplatek 100 Kč + 2 Kč za jednu digitalizovanou stranu; minimální cena 250 Kč
  • Národní technická knihovna: manipulační poplatek 100 Kč + 2 Kč za jednu digitalizovanou stranu; minimální cena 270 Kč

Veselé Vánoce!