books to ebooks

the future of reading is digital

Služba eKniha na objednávku (eBooks on demand) odmeňuje za vernosť : 11 knižníc ponúka eKnihy za polovičnú cenu

Od 15. do 28. mája 2017 prebieha v jedenástich knižniciach v siedmych európskych krajinách jarná kampaň, ktorá ponúka digitalizáciu kníh, ktoré už nie sú chránené autorským zákonom, za špeciálnu cenu. Knihu je možné vybrať z 1,4 milióna kníh. 


NÁJSŤ HISTORICKÉ KNIHY
POŽIADAŤ O DIGITALIZÁCIU CEZ ZÁZNAM


Počas týchto dvoch týždňov získa každý, kto si objedná EOD eKnihu z knižnice zo zoznamu uvedeného pod textom, 50%-nú zľavu na ďalšiu objednávku z tej istej knižnice. V objednávke stačí uviesť do poznámky promočný kód “spring2017”.

Knihy, ktoré ponúkame, vyhľadáte v katalógoch knižníc participujúcich v kampani prostredníctvom EOD vyhľadávača. Objednávku na digitalizáciu kníh vytvoríte v katalógu knižnice kliknutím na tlačidlo “Digital on request”. Konečná cena za službu Vám bude zaslaná na akceptáciu.

Do kampane sa zapojili tieto knižnice :

Univerzitná a regionálna knižnica Tirolska, Knižnica Viedenskej univerzity, Univerzitná knižnica v Regensburgu, Univerzitná knižnica v Bratislave, Národná technická knižnica v Prahe, Moravská zemská knižnica, Vedecká knižnica v Olomouci, Knižnica Akadémie vied ČR, Švajčiarska národná knižnica, Estónska národná knižnica a Dánska kráľovská knižnica.

Knižnice poskytujúce službu si vyhradzujú právo na výnimky v špeciálnych prípadoch. Kliknutím na tlačidlo “Digital on request” v katalógu vedľa záznamu žiadanej knihy pozri Podmienky služby. Kampaň organizuje Univerzitná a regionálna knižnica Tirolska (Univerzita v Innsbrucku).