books to ebooks

the future of reading is digital

Národná a univerzitná knižnica

Image National and University Library

Národná a univerzitná knižnica v Ljubljane bola v roku 1774 založená ako verejná vedecká knižnica a dnes slúži ako Národná knižnica Slovinska, hlavná Univerzitná knižnica Ljubljanskej univerzity a ústredná Slovinská vedecká knižnica.

V roku 2004 mal fond knižnice 2.419.790 knižničných jednotiek. Fond je zložený zo širokého spektra rôznych materiálov od stredovekých rukopisov, periodík, starých tlačí, fotografií a hudobných diel po rozmanité elektronické zdroje a digitálne národné kultúrne poklady.
 

Katalógy s EOD tlačítkom

Digitálna knižnica Slovinska
Digitálna knižnica Slovinska je webový portál poskytujúci prístup nielen ku kultúrnym a národným pamiatkam v digitálnej podobe, ale aj prístup do katalógu OPAC Národnej a univerzitnej knižnice Slovinska. Umožňuje voľné vyhľadávanie zdrojov a poskytuje priamy prístup k digitálnym zdrojom.

Repositories

DLIB

Other Catalogues