books to ebooks

the future of reading is digital

Jarná akcia EOD !

Od 16.3.2015 do 29.3.2015 bude ponúkať 12 európskych knižníc svoje EOD knihy do 200 strán za zvýhodnené ceny do 10 €*.

 


Pri knihách nad 200 strán bude doúčtovaná suma podľa aktuálneho cenníka knižnice, ktorá bude realizovať objednávku.

Špeciálna jarná akcia je platná pre objednávky z fondov 11-nástich knižníc ako aj zo zbierok Univerzitnej knižnice v  Regensburg.

Každá zákazka bude vyhotovená do 10 pracovných dní, pričom knižnice si vyhradzujú právo na výnimky vo výnimočných prípadoch.

V jarnej akcií participuje 12 európskych knižníc od Portugalska až po Estónsko:

 • Portugalská národná knižnica
 • Švajčiarska národná knižnica
 • Univerzitná a regionálna knižnica v Innsbrucku
 • Mestská knižnica Viedeň
 • Univerzita Graz
 • Univerzitná knižnica Regensburg
 • Česká národná knižnica
 • Knižnica Českej akadémie vied
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Estónska národná knižnica
 • Knižnica univerzity v Tartu
 • Národná technická knižnica

Kontakt

Reklamnú kampaň realizuje Univerzitná a regionálna knižnica v Innsbrucku a Estónska národná knižnica.

* Iné ceny/iné meny :

 • Univerzitná knižnica v Bratislave– 9,90 €
 • Švajčiarska národná knižnica – 12 CHF
 • Knižnica Českej akadémie vied – 249 CZK
 • Česká národná knižnica ; Národná technická knižnica - 280 CZK