books to ebooks

the future of reading is digital

Tšehhi Rahvusraamatukogu liitus EOD võrgustikuga

Tšehhi Vabariigi Rahvusraamatukogu liitus EOD (eBooks on Demand) võrgustikuga ja pakub nüüdsest tellimisel oma kogudes säilitatavaist autoriõiguse alt vabadest raamatutest digitaalkoopiaid. EOD võrgustik koondab praeguseks 36 raamatukogu 12 Euroopa riigist.


Digitaalkoopiate tellimiseks leiab Tšehhi Rahvusraamatukogu teavikuid EOD otsimootori kaudu: http://search.books2ebooks.eu/Search/Results?lookfor=&type=AllFields&filter%5B%5D=institution%3A%22nkcr%22&view=list või eraldi kataloogidest otsides:

Tšehhi Rahvusraamatukogus säilitatakse enam kui 6,6 miljonit teavikut, sealhulgas 18 893 ajaloolist dokumenti. Erilise tähtsusega on rahvusteavikute kogu, mille moodustavad aastast 1805 sundeksemplarina saadud teavikud. EOD-teenuse jaoks on avatud ka Slaavi kogu, mis sisaldab slavistikat ajaloo, keele- ja kirjandusteaduse ning politoloogia valdkonnast, samuti valikuliselt ilukirjandust ja luulet.
 

Nüüdseks on EOD-võrgustikuga ühinenud viis Tšehhi raamatukogu – lisaks eespoolnimetatud Tšehhi Rahvusraamatukogule ka Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia Ramatukogu, Tšehhi Tehnikaraamatukogu, Olomouci Teadusraamatukogu ja Brnos asuv Moraavia Raamatukogu. Viimane pakub digiteerimiseks ka taastrükke.

Kasulikud lingid:
EOD veebisait http://books2ebooks.eu
EOD otsimootor http://search.books2ebooks.eu
EOD Facebooki leht http://www.facebook.com/eod.ebooks
EOD Facebooki leht: https://www.facebook.com/cz.eod

Lisainfo:
Õnne Mets, projekti EOD kommunikatsioonijuht; Eesti Rahvusraamatukogu, mets@nlib.ee