books to ebooks

the future of reading is digital

Mreži E-knjige po naročilu se je pridružila Nacionalna knjižnica Češke republike

Storitev E-knjige po naročilu po novem ponuja Nacionalna knjižnica Češke republike, s čimer omogoča uporabnikom s celega sveta naročanje digitalizacije knjig iz njihovih zbrirk, ki so jim potekle avtorske pravice. EOD mreža je tako razširjena na 36 evropskih knjižnic iz 12 držav.

 

Gradivo, ki je v Nacionalni knjižnici Češke republike na voljo za naročilo digitalizacije, lahko poiščete preko EOD iskalnika http://search.books2ebooks.eu/Search/Results?lookfor=&type=AllFields&filter%5B%5D=institution%3A%22nkcr%22&view=list ali posamezno preko ivornih katalogov:

Zbirka Nacionalne knjižnice Češke republike obsega več kot 6,6 milijona kosov gradiva, od tega 18 893 zgodovinskih dokumentov. Pomemben del je Nacionalna konservatorska zbirka, ki je bila ustanovljena na osnovi pravic obveznega izvoda od leta 1805. Na voljo je tudi gradivo Slovanske knjižnice, vključno s slavistični publikacijami s področij zgodovine, filologije in politologije ter izbrana poezija in proza.

 

Storitev digitalizacije po naročilu sedaj ponuja že pet čeških knjižnic. Ob nacionalni še Knjižnica Češke akademije znanosti, Nacionalna tehnična knjižnica, Raziskovalna knjižnica Olomouc in pa Moravska knjižnica v Brnu, ki ob digitalizaciji omogoča tudi naročilo ponatisov.

 

Več o EOD:

Spletna stran EOD http://books2ebooks.eu
Twitter http://twitter.com/eod_ebooks

Facebook stran (slovenska) https://www.facebook.com/eod.si
Facebook stran (angleška) http://www.facebook.com/eod.ebooks
Faacebook stran (češka) https://www.facebook.com/cz.eod

 

Dodatne informacije:

Silvia Gstrein, Oddelek za digitalne storitve, Univerza v Innsbrucku, Knjižnica,
tel.: ++43-(0)512-507-8451, fax: ++43-(0)512-507-949 08451, e-mail: silvia.gstrein@uibk.ac.at

Ludmila Kohoutová, Oddelek referalnih in medbibliotečnih storitev, Nacionalna knjižnica Češke republike, tel. 420 221 663 203, Ludmila.Kohoutova@nkp.cz

 

Õnne Mets, Vodja aktivnosti EOD diseminacije; Nacionalna knjižnica Estonije, mets@nlib.ee