books to ebooks

the future of reading is digital

EOD võrgustikul Šveitsis uued liitujad

EOD võrgustik täienes kolme Šveitsi raamatukoguga, kes digiteerivad oma kogudest autoriõiguse alt vabu raamatuid soovijate tellimusel. Nüüd on EOD teenus kättesaadav 35 Euroopa raamatukogus.

Viimased EOD võrgustikuga liitujad on Zürichi keskraamatukogu ning Baseli ja Berni ülikooli raamatukogud.

Zürichi keskraamatukogu kogudesse kuuluvaid EOD teenusega seotud teavikuid leiab EOD ühise otsimootori abil http://search.books2ebooks.eu.

EOD projekti koordinaatori Silvia Gstreini sõnul on Zürichi keskraamatukogult lisandunud 350 000 kirjet kasvatanud EOD otsimootoris olevate kirjete arvu enam kui 3,5 miljonini. Otsimootorist leiab kirjeid digiteerimiseks pakutavatele raamatutele ja juba digiteeritud raamatute kirjeid lingiga täistekstile.

Baseli ja Berni ülikooli raamatukogude kogud leiab EOD raamatukogude e-kataloogide ja repositooriumite lingikogudest. 

EOD teenuse käivitasid 2006. aastal 13 raamatukogu 8 Euroopa riigis. Praeguseks pakub seda teenust 35 raamatukogu 12 riigis.

Lisainformatsioon:

EOD kodulehekülg http://books2ebooks.eu

EOD otsingumootor http://search.books2ebooks.eu

EOD twitter http://twitter.com/eod_ebooks

EOD facebook http://www.facebook.com/eod.ebooks