books to ebooks

the future of reading is digital

Digitaalraamatukogude ja repositooriumite-teemaline rahvusvaheline konverents

Digitaalraamatukogude ja repositooriumite-teemaline rahvusvaheline konverents ja loovideede arenduspäevad ning EOD avatud koosolekud Tšehhi Vabariigi pealinnas Prahas, 17.-18. oktoobril 2013
 

 Neljas EOD (e-raamat nõudmisel) konverents keskendub digitaalraamatukogudele ja konsortsiumite repositooriumitele, mis säilitavad erilaadide teavikuid (näiteks ajalehed, kaardid jm), käsitlemist leiavad nende töövood ja tehnilised apektid.
 

Konverentsile eelnevad 17 oktoobril EOD võrgustiku ja projekti koosolekud, mis on avatud kõigile huvilistele.
 

Nende üritustega paralleelselt korraldatakse kolmandad rahvusvahelised EOD loovideede arenduspäevad (hackathon), millele on oodatud kodeerijad, häkkerid ja teised arvutimaailma loomeinimesed, et lasta fantaasial lennata ja luua digitaalraamatukogu tehnoloogiate abil uusi nutikaid lahendusi. Osalejad võivad kaasa võtta oma projektid, alustada mõne täiesti uue ideega või arendada edasi avalikult kättesaadavaid või üritusel kohapeal pakutavaid programmiliideseid (API) ja andmebaase.


Lisainfo:
Konverentsi koduleht: http://eod2013.techlib.cz
EOD koduleht: http://books2ebooks.eu
EOD facebookis: https://www.facebook.com/events/642821912403260/