books to ebooks

EOD - ülevaade teenusest.

Teenus võimaldab tellida digitaalkoopia ehk e-raamatu trükistest, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud.

Tellija annab panuse raamatuvaramu digiteerimisse. Pärast tellimuse täitmist digitaalkoopia arhiveeritakse ja tehakse kättesaadavaks Rahvusraamatukogu kodulehel.

Teenus toimib järgmiselt:

Raamat skaneeritakse kõrge resolutsiooniga spetsiaalsel raamatuskänneril. Pildifailid läbivad tekstituvastuse, misjärel liidetakse üheks PDF-formaadis tervikfailiks. Pärast tasumist on e-raamat allalaadimiseks valmis.