books to ebooks

Impressum

Teenusekeskkonda haldab:
Universität Innsbruck
Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Austria


T: +43 (0) 512 / 507 25400
F: +43 (0) 512 / 507 25449
E: ulb-eod@uibk.ac.at
W: http://www.uibk.ac.at/ulb/ds/

Teenust osutab:
Eesti Rahvusraamatukogu

Aadress:
National Library of Estonia
Tõnismägi 2
15189 Tallinn
Estonia
http://www.nlib.ee 

Kohustustest loobumine

Oleme hoolikalt jälginud, et teenust EOD puudutav teave oleks õige. Samas ei saa teenusekeskkonna haldaja Leopold Franzi nimeline Innsbrucki Ülikool ja teenuse osutaja Eesti Rahvusraamatukogu võtta endale vastutust või kohustusi osalevate raamatukogude veebilehtedel avaldatud teabe õigsuse, täielikkuse või ajakohastatuse suhtes.

Te külastate või kasutate nimetatud veebileheti omal vastutusel. Teenusekeskkonna haldaja Leopold Franzi nimeline Innsbrucki Ülikool ja teenuse osutaja Eesti Rahvusraamatukogu ei võta endale vastutust või kohustusi eelpool nimetatud veebilehtede külastamisest, seal pakutava informatsiooniga tutvumisest või eelpool nimetatud veebilehtedel toodud linkide kaudu alla laaditud failidest tulenevate kahjude eest.

Oleme hoolikalt valinud teenuse väliseid veebilehti, millele linkida. Kuna aga need võivad muutuda meile teadmata, ei võta teenusekeskkonna haldaja Leopold Franzi nimeline Innsbrucki Ülikool ja teenuse osutaja Eesti Rahvusraamatukogu endale vastutust või kohustusi teenuse väliste veebilehtede sisu eest.