books to ebooks

the future of reading is digital

Konference Semanticke technologie v knihovnach

Ve dnech 10. a 11. května 2012 pořádá Vědecká knihovna v Olomouci konferenci „Sémantické technologie v knihovnách: od textu ke struktuře – od slova k významu“. Součástí akce bude i setkání programátorů (HackDays), které se koná v rámci eBooks on Demand (EOD) podruhé. Na konferenci bude navazovat setkání členů sítě EOD.

 

Výstupem digitalizačních projektů jsou tisíce stránek s plnými texty, které jsou automaticky rozeznány. Cílem konference je hledat způsoby, jak využít tohoto bohatého zdroje knihoven v sémantických webových technologiích. Podrobný program konference: http://books2ebooks.eu/en/content/conference-semantic-technologies-libraries-text-structure-words-meaning

 

EOD HackDays jsou otevřeny programátorům a zájemcům, kteří chtějí diskutovat nad integrací EOD metadat a obsahů do dalších zdrojů dat, sociálních platforem, webových stránek nebo programů. Více: http://books2ebooks.eu/en/content/olomouc-2012-2nd-eod-hackdays

 

Po konferenci bude následovat setkání členů sítě EOD, kde budou představeny novinky ve službě EOD i v síti knihoven poskytujících EOD. Zároveň budou prezentovány výsledky z HackDays. Účastníci konference, kteří by měli zájem o problematiku digitalizace autorsky volných knih, jsou srdečně zváni. Více informací: http://books2ebooks.eu/en/content/olomouc-2012-post-conference-meeting-eod-libraries

 

Registrace: silvia.gstrein@uibk.ac.at

 

Služba EOD, která umožňuje objednat digitální kopie autorsky volných knih, je v současné době nabízena 30 evropskými knihovnami, zapojení dalších institucí je vítáno.

 

Více informací

Konference: Rostislav Krušinský, Vědecká knihovna v Olomouci, krusinsky@vkol.cz
HackDays: Andreas Parschalk, Univerzita v Innsbrucku, andreas.parschalk@uibk.ac.at

EOD: Silvia Gstrein, Univerzita v Innsbrucku, silvia.gstrein@uibk.ac.at

 

Webové stránky EOD: http://books2ebooks.eu

EOD na Facebooku: http://www.facebook.com/eod.ebooks

 

 

Õnne Mets, vedoucí marketingových aktivit projektu EOD, Národní knihovna Estonska, mets@nlib.ee