books to ebooks

the future of reading is digital

Raziskovalna knjižnica Olomuc

Raziskovalna knjižnica Olomuc je tretja največja češka knjižnica s pravico do obveznega izvoda od leta 1807. Ponuja več kot 1,8 milijona enot gradiva, vključno z velikimi zgodovinskimi zbirkami.
Že od leta 1807 ima knjižnica pravico (ki se je spreminjala) do tako imenovanega "obveznega izvoda" - pravica do brezplačnega izvoda vseh čeških knjig in periodičnega tiska (časopisov in revij), s katerimi bogati svojo knjižnično zbirko. Knjižnica nudi knjižnične in informacijske storitve več kot 13 000 registriranim bralcem, in druge storitve s področja medknjižničnih in mednarodnih medknjižničnih storitev. Storitev Raziskovalne knjižnice v Olomucu se lahko poslužuje vsak državljan Češke republike, ki je star vsaj 15 let in ima osebno izkaznico. Tujci potrebujejo veljaven potni list ali rezidenčno izkaznico. Zgodovinska zbirka vsebuje 1450 rokopisov, več kot 1800 inkunabul in skoraj 80 000 zvezkov starih publikacij.

 

Katalogi z EOD gumb

VKOL Online katalog
Online katalog Raziskovalne knjižnice Olomuc vam omogoča dostop do 1,2 milijona naslovov in zasebni račun obiskovalca z mnogimi virtualnimi storitvami.

Repositories

Digital library VKOL (rare prints and manuscripts)

Other Catalogues