Skip to main content

Nacionalna knjižnica Švedske

Header Bibliothèque nationale de Suède

Nacionalna knjižnica Švedske (KB) je pristojna za zbiranje vsega, kar je natisnjeno na Švedskem. To zajema širok izbor predmetov: pesniške zbirke in znanstvene eseje, pa tudi reklame in avtobusne vozne rede. Hrani tudi zbirke s televizijskimi, radijskimi in glasbenimi posnetki in računalniške igre. Vse je potrebno ohraniti za prihodnje generacije; dosegljivo mora biti tako za raziskovalne namene kot širši javnosti. Vse to ustvarja kolektivni spomin naroda.

KB je bila več kot 300 let pomemben vir znanja o Švedski. Kraljeve knjižne zbirke segajo vse v leto 1500, čeprav je bila KB dejansko ustanovljena šele leta 1600. Leta 1661 je začela veljati predhodnica današnjega zakona o obveznem izvodu, ki določa, da je potrebno izvod vsega, kar je natisnjeno na Švedskem, dostaviti KB. Razlog za takšno zakonodajo je bilo predvsem zagotoviti, da gradivo ne bi vsebovalo kritike kraljeve ali državne oblasti.

V 19. stoletju se je razvila tehnologija tiska in povečalo se je število tiskanih knjig. KB je postala nacionalna knjižnica, odgovorna za zbiranje in ohranjanje različnih vrst gradiva. V 20. stoletju  je KB postala osrednje mesto za raziskovalce in študente, predvsem s področja humanistike in družboslovja, čeprav so v čitalniških prostorih knjižnice veliko časa preživeli tudi številni novinarji in ustvarjalci.

Catalogues with EOD button