books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze Umeå

Knjižnica Univerze Umeå je bila slovesno odprta leta 1965, pravico do obveznega izvoda večine del, natisnjenih na Švedskem, ima že od leta 1951. Z 1,3 milijona knjig je Knjižnica Univerze Umea največja akademsko-raziskovalna knjižnica na severu Švedske. Zbirko redkih knjig, natisnjenih do leta 1850, sestavlja več kot 50.000 knjig in drugih tiskov.

V zadnjem desetletju je digitalizacija prednostna dejavnost knjižnice - uspešno je izpeljala več projektov in je  danes  med vodilnimi švedskimi knjižnicami na tem področju. Med uspešnimi projekti je projekt RARA, v okviru katerega  je bilo digitaliziranih več kot 400 knjig iz zbirke redkih knjig in iz posebnih zbirk. Te knjige so sedaj dostopne preko odprtega dostopa.
Večino knjig je mogoče najti preko lokalnega kataloga Album, vendar pa so nekatere izmed redkih knjig in knjige, pridobljene pred letom 1975, dostopne le preko listkovnih katalogov.