books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Am Guisanplatz

Knjižnica Am Guisanplatz (BiG), prvotno imenovana Knjižnična služba švicarske vojske, je del komunikacijske dejavnosti Generalnega sekretariata, in je odprta za javnost. Je specializiran informacijski center za področja kot so zgodovina, oborožene sile, civilna zaščita, promet, energija, migracije, okolje, trgovina itd. V hitro spreminjajočem se svetu knjižnica zagotavlja dolgoročen dostop do informacij, dokumentacije in literature.

BiG je od začetka leta 2009 odgovorna za Aleksandrijske knjižnice - združene knjižnic e zvezne uprave. Združitev je rezultat medoddelčnega projekta številka 8 (združitev knjižnice zvezne uprave in dokumentacijske službe kantona Bern), ki je zbral 44 knjižnic zvezne uprave kantona Bern. BiG usklajuje vse knjižnice zvezne uprave, zagotavlja tesno sodelovanje na področju informacij in dokumentacije ter vodi zvezno dokumentacijsko posvetovanje.

Katalogi z EOD gumb

Alexandria
Alexandria, spletni katalog Švicarske zvezne uprave knjižnic, vsebuje približno 1,2 milijona enot. E-knjige in storitev EOD lahko uporabljate preprosto s klikom na gumb EOD. Dodatne informacije..

Repositories

Other Catalogues