Bajor Állami Könyvtár

picture of the library

A tudományos munka kincsestára – modern információközpont
A 9 millió kötetet, valamint 90.000 kéziratot őrző Bajor Állami Könyvtár az egyik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező könyvtár nemzetközi viszonylatban. Ezért az egyik legfontosabb forrás lehet nem csak a kutatók, hanem a világ különböző pontjain élők számára is.

Történet
A könyvtárat V. Albert herceg alapította 1558-ban, és hamarosan Németország egyik legnagyobb udvari könyvtára lett. 1803-ban két különösen értékes darabbal gyarapodott a gyűjtemény. Először Mannheimből a választófejedelem udvari könyvtára került Münchenbe, majd az ezer éves történelem öröksége, a bajor törvények alapján a feloszlatott kolostorok, illetve világi területek könyvei és kéziratai kerültek a müncheni könyvtárba. Ennek következtében a Wittelsbach család könyvtára az egyik legjelentősebb könyvtár lett Európában. A kéziratok és régi nyomtatványok megőrzésével ez a mai napig érvényes.


Profil
A gyűjteményfejlesztés a tudományágak széles körére kiterjed, a humán, társadalom- és közgazdaságtudományi kiadványoktól, a tudományos és orvosi folyóiratok rendszerezett gyűjtéséig. Külön hangsúlyt fektetnek a klasszikus tudományokra, a történelemre és zenére, ahogy Kelet- és Dél-Kelet-Európára, Közép- és Távol-Kelet és Kelet-Ázsiára. A könyvtár Európa második legnagyobb nyomtatott és elektronikus sajtó gyűjteményével rendelkezik. Az 1663-as szerzői jogi törvény biztosítja, hogy minden egyes bajorországi kiadványból 2 példány a gyűjteménybe kerüljön. Ugyanakkor a könyvtár nem csak a gyűjtemény fejlesztésével foglalkozik, hanem az elektronikus információ és digitális média egyik vezető fejlesztőközpontja is egyben.

Küldetés
Bajor Állami Könyvtár a feladatok széles körének tesz eleget. Helyi szinten, Münchenben, gondoskodik az egyetemi és azon kívüli kutatóintézetek szakirodalommal való ellátásáról. Központi állami könyvtárként őrzi és archiválja a kulturális örökség dokumentumait, valamit ellátja Bajorország tudósait szakirodalommal. A Frankfurtban és Lipcsében lévő Német Nemzeti Könyvtárral, a Berlini Állami Könyvtárral és más könyvtárakkal megosztva közreműködik a Német Virtuális Könyvtár létrehozásában, amely funkció ellátására nincs külön intézmény Németországban. A könyvtár fő feladata ebben a tekintetben az 1700 előtti kéziratokra és nyomtatott könyvekre, valamint a kurrens külföldi tudományos publikációkra vonatkozik. A könyvtár tevékenységeinek több esetben is nemzetközi vonatkozása van, számos nemzetközi projektben vesz részt, és több partnerkönyvtára van világszerte. A vásárolt könyvek négyötöde nemzetközi beszerzésből származik.

Bajor Központi Katalógus (BVB)

Bajor Könyvtári Hálózat. A hálózaton keresztül rendelhet e-könyveket, és használhatja az EOD szolgáltatást.
Adatbázisok-információs rendszerek (DBIS)

Adatbázisok
Elektronikus Folyóirat-gyűjtemény (EZB)

Elektronikus folyóiratok gyűjteménye
OPACplus

Online könyvtári katalógus