Mida tähendab EOD?

EOD (tuleneb ingliskeelsest väljendist eBooks on Demand) on teenus, mis võimaldab tellida digitaalkoopia trükistest, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud.