books to ebooks

the future of reading is digital

EOD võrgustik kogunes uusima info vahetamiseks

7.-8. maini 2015 korraldas Viini keskraamatukogu Viini raekojas EOD võrgustiku kohtumise. Raamatukogud arutasid EOD teenuse arendamise üle ning teistel ühistel teemadel, mis seotud digitaalraamatukogu teenustega.

 

Tagasivaates 2014. aastale oli raamatukogudel hea meel tõdeda, et 1 814 lugeja soovil 47 riigist digiteeriti ligi 500 000 lehekülge. „Tellimuste kasv ning korduvkasutajate hulk annab meile julgustavat tagasisidet, et teenus on vajalik ja kvaliteetne,” ütles Silvia Gstrein, EOD võrgustiku koordinaator Innsbrucki Ülikoolist.

 

Ühine otsimootor search.books2ebooks.eu pakub nüüdsest juurdepääsu juba 33 EOD raamatukogu kogudele ning otsimootori vahendusel on tehtud 22% kõikidest digiteerimistellimustest. Reprintidena välja antavaid EOD raamatuid leiab nüüd lisaks Amazonile ka Lulust. Raamatukogud nõustusid üksmeelselt jätkama mittekasumlikku hinnapoliitikat.

 

Ühine küsimus on tundliku sisuga teoste digiteerimine, milles raamatukogud lähtuvad riiklikust seadusandlusest. Päevakorral olev teema on ka orbteoste õiguste väljaselgitamise dokumenteerimine vastavalt Euroopa Komisjoni seadusandlusele.