books to ebooks

EOD Platby & Zásilky

EOD e-Knihy

V katalogu vyhledaná a objednaná kniha z fondu knihovny se pečlivě naskenuje na speciálním knižním skeneru s vysokým rozlišením. Z digitálního obrazu stránek knihy se následně vytvoří ucelený elektronický dokument ve formátu PDF.

 • K zobrazení a prohlížení e-Knihy ve formátu PDF se používá volně dostupný program (Adobe Acrobat Reader), který Vám umožní navigaci v celém naskenovaném dokumentu.
 • Uvedený program a formát PDF zároveň umožňuje tisk jednotlivých stránek, anebo celé knihy.

Využití možnosti převodu naskenovaných stránek knihy do plného textu!
V katalogu vyhledaná a objednaná kniha z fondu knihovny se pečlivě naskenuje na speciálním knižním skeneru s vysokým rozlišením. Z digitálního obrazu stránek knihy se pomocí automatického rozpoznání textu může vygenerovat plný text a následně se vytvoří ucelený elektronický dokument ve formátu PDF s plným textem. Takto zpracovaný plnotextový PDF dokument vám umožní.

 • Vyhledávání v textu pomocí znaků a slov
 • Vystřihování a kopírování bloků textu a obrázků do jiných programů a aplikací (textové editory, ...)

Vynětí a uložení textu celého dokumentu a samostatná práce s takto vytvořeným textovým souborem.

Cena standardní e-Knihy: 200 + 5 Kč za stranu

Doplňující informace

 • Služba EOD zahrnuje digitalizaci středověkých rukopisů a starých a vzácných knih vydaných před rokem 1800. Pro tyto dokumenty se cena může stanovovat jednotlivě v závislosti na jejich stavu a hodnotě. Budeme Vás o tom včas informovat a poskytneme Vám nezávaznou předběžnou kalkulaci ceny.
 • Upozorňujeme zároveň, že automatické rozpoznání textu (OCR) nevede vždy k úplně přesným výsledkům a to zvláště v případě starých tisků, kde může dojít častěji k chybám.
 • Knihy na které se nevztahuje autorský zákon (70 let po smrti autora) a pro které je třeba souhlas nositele autorských práv (autora, vydavatelství) se uloží do digitální knihovny VKOL čímž se zabezpečí jejich trvalé zpřístupnění a dlouhodobé uchování.
 • Podáním objednávky vyjadřujete souhlas se všeobecnými Podmínkami na poskytování služby EOD (podmínky na zhotovení platby a zaslání e-Knihy).

EOD Možnosti platby

Využité výhody a přednosti on-line způsobu platby:

 • Přímá platba kreditní kartou (Visa, Mastercard, a Diners Club), Maestro nebo Paypal.
 • Platit je možno i na fakturu. Přesné údaje, které jsou potřebné na převod peněz Vám poskytneme po zadání objednávky přes Vaši osobní stránku zákazky EOD.

EOD Zásilka

Lhůta: Naší snahou je knihu zdigitalizovat a zpracovat ve lhůtě nepřekračující dva týdny. Předpokladem k tomu je fyzická dostupnost knihy v knihovně. O případném prodloužení lhůty realizace objednávky Vás budeme bezodkladně informovat.  
Způsob: Obvykle se e-Kniha zpřístupňuje ke stažení (download) přes internet bezprostředně po přijetí platby. S takto získanou e-Knihou je možno okamžitě pracovat. Odkaz zůstává v platnosti po dobu dvou měsíců.  


Za zvláštní příplatek je možno si objednat zaslání e-Knihy poštou na CD-ROM/DVD nosiči (v závislosti na velikosti souboru).

 • zvláštní příplatek ČR: 0.- CZK
 • zvláštní příplatek Evropa: 100.- CZK
 • zvláštní příplatek Svět: 200.- CZK

EOD Vrácení e-Knihy 

Vrácení e-Knihy a zrušení zrealizované zákazky není vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu možné.