books to ebooks

EOD Přehled a nabídka

Služba EOD (e-Books on Demand / e-Knihy na objednávku) umožňuje získat vybranou knihu v digitální formě. 

Charakteristika služby EOD 

V katalogu vyhledaná a objednaná kniha z fondu knihovny se pečlivě naskenuje na speciálním knižním skeneru s vysokým rozlišením. Z digitálního obrazu stránek knihy se pomocí automatického rozpoznání textu může vygenerovat plný text a následně se vytvoří ucelený elektronický dokument ve formátu PDF. Bezprostředně po vykonané on-line platbě (kartou nebo přes Paypal) se e-Kniha zpřístupní ke stažení (download) anebo zašle na CD/DVD nosiči na adresu zákazníka.