books to ebooks

the future of reading is digital

Národní knihovna ČR

Národní knihovna ČR patří k nejstarším veřejným knihovnám na území České republiky. Její počátky jsou spojeny se založením Karlovy univerzity v roce 1348. Další důležitou kapitolu představuje více než dvousetleté působení řádu Jezuitů v Klementinu v letech 1556-1773. Spojením univerzitních a řádových sbírek vznikla nová veřejná knihovna – Univerzitní knihovna – která získala v roce 1805 právo povinného výtisku.  Název byl nadále několikrát pozměněn, současná podoba je platná od roku 1995. Sídlem NK ČR je bývalá jezuitská kolej Klementinum, jež je národní kulturní památkou a patří mezi nejrozsáhlejší barokní stavby na území České republiky.

V současné době je NK ČR definována jako knihovna s univerzálním knihovním fondem, doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační a historický fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje. NK ČR je také centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.

Rozsahem svých fondů je NK ČR největší na území České republiky, řadí se také mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než 6 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Informace o dokumentech jsou dnes zpřístupněny v elektronické podobě podle mezinárodních standardů, postupně jsou digitalizovány vzácné rukopisy a ohrožené tiskoviny. Ročně knihovnou projde přes půl milionu návštěvníků, včetně více než 25 tisíc registrovaných uživatelů.

Samostatnou součástí NK ČR je Slovanská knihovna s fondem odborné světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní literární tvorby slovanských národů.