books to ebooks

the future of reading is digital

Osrednja knjižnica Zürich: kantonska, mestna in univerzitetna knjižnica

Image Osrednja knjižnica Zürich: kantonska, mestna in univerzitetna knjižnica

Osrednja knjižnica Zürich je kantonalna, mestna in univerzitetna knjižnica mesta Zürich. Z več kot petimi milijoni dokumentov in več kot pol milijona obiskovalcev letno je ena največjih švicarskih knjižnic. Naša spletna stran predstavlja različne vidike knjižnice – od konkretnih številk, letnih poročil, kratke zgodovine knjižnice do kratkega pregleda mnogih zbirk.

Osrednja knjižnica Zürich kot univerzitetna knjižnica zbira znanstveno literaturo s področij, ki so del kurikuluma na Univerzi v Zürichu, s posebnim poudarkom na humanistiki in družboslovju. V vlogi osrednje knjižnice skrbi za Turicensio, tako da zbira in hrani vse publikacije, ki so jih izdale založbe v Zürichu, so jih napisali avtorji iz Züricha ali govorijo o Zürichu. Kot mestna in kantonalna knjižnica omogoča velik izbor popularne literature - od turističnih vodnikov in knjig za samopomoč do biografij, kriminalk, DVDjev in zvočnih posnetkov. Pet posebnih zbirk Osrednje knjižnice Zürich - Zbirka grafik in risb/ fotografski arhiv, Rokopisna zbirka, Kartografska zbirka, Glasbena zbirka, Zbirka redkih tiskov - se ponaša z arhivi preteklega in današnjega časa, zapuščinami, slikovnimi in zvočnimi dokumenti.