books to ebooks

the future of reading is digital

Osrednja knjižnica slovaške akademije znanosti

Osrednja knjižnica SAS je bila ustanovljena leta 1953; deluje tako kot Knjižnica slovaške akademije znanosti in umetnosti (1942).

Zbirke so splošne, sestavljajo jih temeljna dela iz vseh ved in jezikov. V zbirkah so enciklopedije, literatura s poudarkom na interdisciplinarnosti in izbrano leposlovje ter znanstvena dela in serijske publikacije. Knjižnica omogoča dostop do številnih baz podatkov in drugih spletnih virov. Osrednja knjižnica SAS ustvarja zbirko vseh del, izdanih pri Slovaški akademiji znanosti ter selektivno pridobiva dela, ki jih izdaja Akademija znanosti Češke republike.

Centralna knjižnica SAS upravlja zbirko zgodovinskih knjig Evangeličanske semeniške knjižnice in je depozitarna knjižnica za publikacije Svetovne banke.

Osrednja knjižnica SAS je splošna raziskovalna knjižnica, ki znanstvenikom in širši javnosti nudi  celovite bibliotekarske in informacijske storitve.