Skip to main content

Knjižnica Martin-Opitz

Zbirke knjižnice Martin-Opitz, ustanovljene leta 1948, pokrivajo zgodovino in kulturo Nemcev v Srednjevzhodni, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi. Gre za največjo tovrstno znanstveno knjižnico v Nemčiji, poudarek njene zbirke pa je na zgodovinskih provincah Vzhodne Prusije.

Knjižnica Martin-Opitz zbira pisane dokumente v zvezi z zgodovino in kulturo Nemcev v Vzhodni Evropi. Poudarek zbirke je na zgodovinskih provincah Vzhodne Prusije (Šlezija, Vzhodna in Zahodna Prusija, Vzhodni Brandenburg), gradivo pa zajema tudi področje med Baltskimi državami in Balkanom, kjer so Nemci živeli med drugimi nacijami (npr. Bohemia, Moravska, Transilvanija, Banat).
S približno 300 000 naslovi, 10 000 serijskimi publikacijami in 5000 zemljevidi ponuja knjižnica Martin-Opitz raznovrstno literaturo v nemškem in različnih slovanskih jezikih. 
Knjižnica zbira predvsem zgodovino, zgodovinsko geografijo, lokalno in družinsko zgodovino ter cerkveno in versko zgodovino (velik delež zavzema Judaika). Del zbirke je tudi beletristika in znanstvena literatura o nemškem jeziku ter literarne študije, povezane s področjem zbirke. Prav tako pomemben del zbirke je literatura raziskav o migracijah in manjšinah: izseljevanje, izgon in integracija nemških izgnancev ter integracija priseljencev.