books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Češke akademije znanosti, Praga

Glavne dejavnosti knjižnice Češke akademije znanosti:
* Raziskave na področju znanstvene informatike in bibliotekarstva;
* Zagotavljanje storitev specializirane knjižnice v skladu z Zakonom št. 257/2001 Coll. o knjižnicah in pogojih delovanja javne knjižnice in informacijskih storitev (Zakon o knjižnicah);
* Izgradnja institucionalnega repozitorija Akademije znanosti;
* Razvijanje mednarodnega sodelovanja, vključno z mednarodno izmenjavo publikacij;
* Organiziranje strokovnih srečanj, konferenc in seminarjev;
* Sodelovanje z univerzami in drugimi znanstvenimi in tehničnimi ustanovami;
* Knjižnica je član knjižničnih organizacij LIBER, SKIP, IFLA, EUSIDIC, EBLIDA, EUNIS.
 

Katalogi z EOD gumb

Glavni katalog Knjižnice češke akademije znanosti
Aleph elektronski katalog z 120 000 bibliografskimi zapisi monografij in kontinuiranih virov.

Repositories

Other Catalogues

Splošni listkovni katalog
Splošni listovni katalog vsebuje približno 650 000 kataložnih listkov, ki opisujejo naslove, pridobljene do leta 1992.